Sebastiano Bondi

Ingegnere, Deputy Supervisore tecnico di Enser Srl